Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Hazai kutatások - Tehetséggondozás képes leírás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu
részletek »

Hazai kutatások - Tehetséggondozás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tehetseggondozas.tlap.hu » Hazai kutatások - Tehetséggondozás
Keresés
Találatok száma - 5 db
Aktuális Piackutató KFT

Aktuális Piackutató KFT

Az Aktuális Piackutató Kft 12 éve foglalkozik a gazdasági élet legkülönbözőbb területeit érintő piackutatásokkal. Mivel a cég ügyvezető tulajdonosai eredeti szakmájukat tekintve építőmérnökök, így az elmúlt években a kutatási területek között különösen nagy szerepet kapott az építőipar, és mára e szektor specialistáivá váltunk. Munkatársaink kommunikációs készsége és szakmai felkészültsége biztosítják, hogy a kutatások interjúalanyai szívesen vegyenek részt a velük folyó kommunikációban, és hogy a ránk bízott feladatokat hatékonyan és pontosan végezzük el.

ÁVF kutatásai

ÁVF kutatásai

A Főiskolának 2008-ig elfogadott kutatási terve van, melynek eredményeit - többek között - a Főiskola félévenként, a honlapon elektronikusan is megjelenő Tudományos Közleményeiben olvashatják az érdeklődők. A tanulmányok, publikációk mellett a Főiskola oktatói igyekeznek minden olyan tanácskozáson, konferencián részt venni, ahol beszámolhatnak saját kutatási eredményeikről. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében az intézmény minden évben maga is rendez tudományos tanácskozásokat. A hallgatók 1997 óta szervezik az intézményi tudományos diákkört, illetve részt vesznek az intézményközi, illetve országos TDK konferenciákon. Utóbbiakról is rendszeresen díjakkal térnek vissza.

GKI GAzdaságkutató ZRT

GKI GAzdaságkutató ZRT

Gazdaságpolitikát megalapozó elemzések és előrejelzések - Pénzintézetek és cégek stratégiai döntéseihez pénzügyi és piaci elemzések, prognózisok - Fejlesztési és profilváltási elhatározásokhoz a gazdasági környezet változásainak elemzése (nemzetközi és hosszú távú kitekintéssel) - Hatáselemzés a magyar és EU-jogszabályokról, tervezetekről - Érdekérvényesítő szolgáltatás az EU központjában (brüsszeli megbízott révén) - Prezentációkhoz, tárgyalásokhoz háttéranyagok - Piackutatás (kérdőíves és mélyinterjús módszerrel) - Ágazati, szakágazati és regionális elemzések, versenytárs-elemzés - Intézmények átvilágítása, tanácsadás - A GKI rendszeresen felülvizsgálja éves előrejelzéseit, nyilvánosságra hozza és elemzi azok beválását

Kémiai Kutatóintézet Kutatásai

Kémiai Kutatóintézet Kutatásai

A MTA Kémiai Kutatóközpont innovatív, átfogó kutatásokat folytat a kémia és a hozzá kapcsolódó tudományterületeken. - A biomolekuláris kémiai kutatások elsősorban a gyógyszerkémiai vagy finomkémiai szempontból fontos szintézismódszerek kidolgozására, különös hangsúllyal az eredeti heterociklusos szerves vegyületek és szénhidrátok előállítására; ismert és nem ismert célmolekulák alapvető biokémiai, fiziológiai szerepének vizsgálatára és új diagnosztikai lehetőségek feltárására irányulnak. - A nanokémiai és katalízis kutatások magukban foglalják nanoszerkezetű anyagok szintézisét és tanulmányozását, önszerveződő nanorétegek vizsgálatát, felületek jellemzését és módosítását, valamint heterogén katalizátorok és katalitikus reakciók, továbbá alternatív energiaforrások kutatását. - A szerkezeti kémia főbb területei a következők: szerkezeti biológiai és kémiai kutatások, különös tekintettel a szupramolekuláris kémiai (önszerveződő) rendszerek tanulmányozására, orvosi analitikai kémiai témákra, valamint a funkcionális vegyületek (polimerek, fluoreszcens próbák, fotokrom vegyületek) vizsgálatára. - Az anyag- és környezetkémiai kutatások elsősorban a környezetkímélő előállítási technológiák kifejlesztésére, nanorétegek, különleges kerámiabevonatok, fémkomplexek, funkciós polimerek és polimer ko-térhálók előállítására és vizsgálatára, valamint a biomassza hasznosítására.

Matematikai Kutatóintézet

Matematikai Kutatóintézet

Az alapítása óta eltelt több mint fél évszázadban az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet a nemzetközi matematikai élet jelentos központjává vált. 2005-ben is a fo feladat ennek a pozíciónak a megorzése, megerosítése volt. Az intézet tevékenysége már tíz tudományos osztály keretei között folyik, ugyanis a közelmúltban létrehozták az Algebrai Geometria és Differenciáltopológia osztályt, amivel egy újabb fontos terület került az intézet kutatási palettájára. Valamennyi osztály a legszorosabb személyes és információs kapcsolatban áll az általuk muvelt kutatási területek más vezeto központjaival. Ennek köszönhetoen kutatási programjukat folyamatosan képesek a matematika fejlodése által felvetett legújabb kérdésekhez igazítani.

Tuti menü