Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szakdolgozatok, disszertációk - Tehetséggondozás képes leírás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu
részletek »

Szakdolgozatok, disszertációk - Tehetséggondozás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tehetseggondozas.tlap.hu » Szakdolgozatok, disszertációk - Tehetséggondozás
Keresés
Találatok száma - 11 db
Informatikai versenyfeladatok középiskolában

Informatikai versenyfeladatok középiskolában

Napjaink legsürgetőbb pedagógiai problémái közé tartozik a tehetségek felkutatása, és a tehetséggondozás. Ehhez a témához szeretnék egy kis pluszt adni ezzel a dolgozattal, amely az informatikában kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek felfedezéséhez, illetve képességeik fejlesztéséhez adhat némi segítséget.

Képességfejlesztés matematika szakkörön

Képességfejlesztés matematika szakkörön

A motivációval kapcsolatban Pólya György írja, (Akkord kiadó Kft 2000) hogy matematikatanárnak jó kereskedőnek kell lennie, el kell tudni adnia a portékáját a vevőnek, azaz a tanulónak. A matematika óra is lehet érdekes, színes, hasznos, de még több is annál: hozzászoktathatja szemünket, hogy lássa az igazságot tisztán és világosan - ahogy Descartes olyan találóan mondta. Pontosan ezért fontos feladata a matematikát tanító tanároknak, hogy a tanulóknál kialakítsák, erősítsék, tudatosan és tervszerűen fejlesszék a motivációt. A motiváció szó latin eredetű, jelentése: cselekvés ösztönzői, kiváltói, a motívum szó pedig indítóokot, erkölcsi indítékot jelent. A matematika tantervben a metodikai jellegű fejlesztési feladatok egyike a motiváció. A legjobb motiváltság elve a matematikatanítás tudományos alapelvei között található.

Matematikai tehetséggondozás a középiskolában

Matematikai tehetséggondozás a középiskolában

Régebben a nemzeti boldogulás alapja a csodatévő gyerek felkutatása, támogatása volt, aki jeleskedett a művészetekben, retorikában, olvasásban, írásban. Úgy vélem, napjainkban a tehetséges gyerekekkel nem foglalkoznak megfelelőképpen, aminek oka lehet, hogy sokszor a tehetség felismerése hiányzik. A 21. században gyakran nyilvánítanak egy gyereket hiperaktívnak, ahelyett hogy megvizsgálnák viselkedésének okait. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a tehetséget fejleszteni kell, hiszen a társadalom csak így léphet előre. A tehetséges tanulók fejlesztése leginkább differenciálással érhető el. Dolgozatom témája az iskolán belüli, tanórán kívüli, azaz szakköri tehetséggondozás.

Siker és tehetséggondozás

Siker és tehetséggondozás

A különböző képességek és készségek, a megfelelő kondicionális állapot, koordináltság, és a pszichés és mentális felkészültség mind-mind befolyásolják az élsportolók teljesítményét a sportban. A jégkorongban sincs ez másképp, a különböző életkorban és tudásszinten lévő játékosok más-más veleszületett és tanult képességei adják az eredmények alapját.

Számelméleti versenyfeladatok a középiskolában

Számelméleti versenyfeladatok a középiskolában

Amióta létezik iskola, mindig is volt tehetségfejlesztés a kiemelkedő képességű gyerekek értékeinek kibontakoztatása érdekében. Ez a feladat nem csupán a kiemelkedő képességek feltérképezését és fejlesztését jelenti, hanem a személyiség egészének fejlesztését. Ez a munka a pedagógustól sokféle feladat megoldását kívánja, valamint olyan nevelői stílust, amelyben az eddiginél sokkal nagyobb szerepet kap a differenciált bánásmód. Ez a munka azonban hosszú időn át háttérbe szorult, napjainkban viszont ismét reflektorfénybe került a tehetségprobléma.

tehetség kutat ás?

tehetség kutat ás?

Tehetség(kutatás) a családban és az iskolában Az 1990-es évek végétől Magyarországon a tehetséggondozásban egy szemléletváltás következett be. Szervezett, összehangolt munka kezdődött egyetemek, nemzetközileg is elismert tudósok bevonásával. Ennek a munkának köszönhetően ma már nemzetközi figyelem, sőt elismerés övezi a magyar tehetséggondozás modelljét. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy hogyan is lehet a tehetségeket azonosítani, még mindig nehéz választ adni. (Ez nagyban függ attól, hogy melyik tehetségkoncepcióból indulunk ki.) A tehetségekkel foglalkozó tudományos és gyakorlati tevékenység széles spektrumot ölel fel; a tanulás módszertani kérdésektől, a kutatói / elmélkedői gondolkodásmód kialakításáig. Előadásomban az intézményes modell rövid bemutatásán kívül arra törekszem, hogy ismertessem a család szerepét a tehetséggondozásban, illetve megosszam a hallgatósággal a pedagógusi és szülői pályán szerzett tapasztalataimat. A tehetséggondozás eddig kutatott témáit és a publikált eredményeket felsorakoztatva az alábbi kérdésekre kívánok kitérni: * Mit értünk tehetség alatt? * Milyen személyiségjegyek jellemzik a tehetséges embert? (léteznek-e tehetségből adódó beilleszkedési zavarok?) * Szülőként milyen nevelési pluszfeladatot ró ránk a tehetséges gyermekünk? * Tehetséggondozás-e a csecsemőkori fejlesztés? (zene, idegen nyelv, stb.)

Tehetséges tanulók inetelligenciája...

Tehetséges tanulók inetelligenciája...

A gyerekek különböző képességekkel, jelentős képességszintbeli különbségekkel érkez-nek az iskolába. Egyesek átlag alatt, míg mások az átlag felett teljesítenek. Köznapi ér-telemben tehetséges az, aki a közösség számára hasznos területen minőségileg átlagon felüli teljesítményre, alkotásra képes. Más szóval a tehetség a képességek és a készségek magas foka (Réthy és Vámos, 2006. 36. o.). A pszichológiai szakirodalomban először Terman definiálta a tehetség fogalmát, aki a Gauss- görbén 130 feletti IQ-val rendelkező egyéneket nevezte tehetségesnek.

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

A tehetségfogalom sokoldalú volta miatt nehéz egyértelműen felismerni, hogy melyik tanuló rendelkezik tehetséggel adott területen, és ki az, aki ezt képes fejleszteni, kibontakoztatni, kamatoztatni. Ezek megvalósítása rendkívül összetett feladat, hiszen a tehetséggondozás nemcsak az ismeretanyag bővítése adott témakörben, hanem személyiségfejlesztés, s mint ilyen, a pedagógusnak komoly felelőssége van e tekintetben. Ahhoz, hogy ezt jól csinálhassa, rengeteg szempontot kell ismerni, figyelembe venni. A dolgozat célja az eddigi tehetséggondozói tevékenységemhez összegyűjteni az arra vonatkozó elméleti alapokat, hogy azok összevetésével megismerjem a témakör fő szempontjait. Szeretném meghatározni azokat az alapelveket, melyek véleményem szerint fontos paraméterei a tehetséggondozás folyamatának.

Tehetséggondozás az iskolai oktatásban

Tehetséggondozás az iskolai oktatásban

A szerző páros a tehetség alapos ismertetése után a matematikai tehetségek fejlszetésének lehetőségeit mutatja be tanórán és azon kívül. KApunk néhány matematikai feladatot is a tehetséggondozás sikeressége érdekében.

Hirdetés
tehetségkutatás a gyakorlatban

tehetségkutatás a gyakorlatban

Tehetségkutatásunk több forrásból táplálkozik. Természetesen ebből a szempontból a legdöntőbb a megrendelő kívánsága, az, amit a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megfogalmazott feladatként a számunkra. Ez alapvetően a pedagógusképzés és továbbképzés segítése a tehetségnevelés kompetenciaközpontúsággal összefüggő szakmai tudásanyaga tekintetében. E cél elsősorban képzést segítő programokban, valamint egy tudományos profilú tehetség portál szakmai információiban realizálódhat a kutatás végén. Hogy e célt színvonalasan teljesíthessük, ahhoz elméleti és empirikus jellegű vizsgálatokat végzünk a témában. Ennek során igyekszünk kiindulni olyan a gyakorlat számára is felvetődő, de a tudomány számára is megfogalmazódó kérdésekből, amelyeknek a megválaszolásával számos hasznos részismeretet tárhatunk fel. Melyek ezek a probléma jelleggel megfogalmazódó kérdések?

Tehetségmenedzsment a hazai vállalatok gyakorlatában

Tehetségmenedzsment a hazai vállalatok gyakorlatában

A BGF főiskolán írt szakdolgozat részletesen kitér a munkahelyi tehetségfogalmára, a vezetői támogatás szükségszerűségére, a megfelelő coachingra, a munkaerő tervezésre, kiválasztásra és megtartásra.

Tuti menü