Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szervezetek, alapítványok - Tehetséggondozás képes leírás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu
részletek »

Szervezetek, alapítványok - Tehetséggondozás - Tehetség, tehetséggondozás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tehetseggondozas.tlap.hu » Szervezetek, alapítványok - Tehetséggondozás
Keresés
Találatok száma - 27 db
 Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában - tagvállalatainak célkitűzéseivel egyezően - az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A Magyar Innovációs Szövetségnek csak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek, egyéni vállalkozók stb.) lehetnek tagjai. A Magyar Innovációs Szövetség a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés.

Adjunk álmokat

Adjunk álmokat

Talán felmerült már benned is a kérdés, hogy ki fogja megtanítani gyermekednek azokat a készségeket, amelyekre szüksége lesz a sikeres élethez? Talán felmerült már benned is a kérdés, hogy ki fogja megtanítani gyermekednek azokat a készségeket, amelyekre szüksége lesz a sikeres élethez? Nem poros könyvekből összeszedett elméleti, hanem naprakész, gyakorlati tudással kell őket felvértezni, hogy megállják a helyüket ebben a gyorsan változó világban. Hét területet találtunk amelyek készségszintű elsajátításával sokkal határozottabban, magabiztosabban kerülhetnek ki a nagybetűs ÉLET-be. A hét FONTOS terület: - Álmok, célok, tervezés - Kommunikáció, emberi kapcsolatok, együttműködés, felelősségvállalás - Időgazdálkodás, önmenedzselés - Pénzügyi, vállalkozási alapismeretek - Idegen-nyelv használata, gyorsolvasás, gépelés, fogalmazási készség - Testi-lelki egyensúly, sport és zene - Társadalmi szerepvállalás

Aranyelme

Aranyelme

Az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesületet a Fővárosi Pedagógiai Intézet 2004-es átszervezésekor felszámolt Tehetséggondozó Központjának munkatársai hozták létre. Az egyesület célja, hogy a Tehetséggondozó Központ szolgáltatásait - a diagnosztikát, az egyéni tanácsadást, a gazdagító programokat és a tehetséggondozó tábort - széles körben elérhetővé tegye.

Diákakadémia Pécs

Diákakadémia Pécs

A 2001. évi Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatához csatlakozott akkor, amikor - korábbi tervei szerint - megalakította a Gyermek és Ifjúsági Tudományos Akadémiát. A Gyermek Akadémia célja, hogy a tehetséges kisdiákoknak lehetõséget és fórumot biztosítson ahhoz, hogy adott tantárgyban, illetve tudományágban fejleszthessék képességeiket; hogy életkori sajátosságukhoz igazítottan folyamatosan foglalkozhassanak a tudás és a tudomány presztízsével; hogy tudományos-közéleti gyakorlatot szerezzenek egy olyan szervezetben tevékenykedve, mely kicsinyített mása a Magyar Tudományos Akadémia mûködési elveinek, szervezeti rendjének. Az Akadémia tagjai sorába vár minden olyan gyermeket, aki kiváló eredménnyel szerepel, helyezést ér el különbözõ tantárgyi tanulmányi versenyeken (megyei és országos fordulókon); aki olyan kivételes képességekkel rendelkezik, amelynek fejlesztése, gondozása az iskola szakembereinek véleménye szerint feltétlenül kívánatos lenne. A Gyermek és Ifjúsági Tudományos Akadémia alakuló ülésére 2001. november 8-án került sor a Pécs-Baranyai TIT-ben.

Géniusz portál

Géniusz portál

A Magyar Géniusz Portál az országban folyó tehetséggondozó munkát koordinálja. Több pályázati lehetőséget biztosít, lehetőség van mentornak jelentkezni, illetve mentort keresni. A lelkes és eredményes tehetséggondozó tanárokat díjjal tünteti ki. A könyvtárában több tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalom is olvasható.

Istenadta Tehetség Alapítvány

Istenadta Tehetség Alapítvány

Az Istenadta Tehetség Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítványt 2005. december 19-én alapította Mádl Dalma asszony, amikor az akkor első ízben kiosztott Polgári Magyarországért díj első kitüntetettjeként az elismeréssel járó 1.000.000 forintot teljes egészében egy új alapítvány tőkéjévé tette. Az alapítvány céljaként kistérségi, nehéz anyagi körülmények között élő, tehetséges fiatalok középiskolai továbbtanulásának támogatását jelölte meg. Az Istenadta Tehetség Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítványt 2006. március 4-én jegyezte be a Bíróság, munkáját a hat főből álló kuratórium, valamint a három fős felügyelő bizottság segíti.

Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány

Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány

A Közép - Európai Tehetségkutató Alapítványt és az évente egy alkalommal kiosztott Talentum-díjat 2002-ben Kenyeres Sándor területfejlesztő üzletember hozta létre a közép-európai szellemi kreativitás elősegítésére, kimagasló tudományos teljesítmények támogatására. Az Alapítvány közhasznú és nyitott, ahhoz - az alapító okiratban rögzített célok megváltoztatása nélkül - mások is csatlakozhatnak.

Kutató Diákok Országos Egyesülete

Kutató Diákok Országos Egyesülete

1999. július 24-én a Kutató Diákok Országos Konferenciáján megalakult a tudományos kutatómunkát végző középiskolás diákokat, tudományos diákköreiket, mentoraikat és korábbi kutató diákokat összefogó Kutató Diákok Országos Szövetsége (röviden KutDiák). Szervezetünk jelenlegi védnökei Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, Pálinkás József, az MTA elnöke, és Hoffmann Rózsa államtitkár. Jelenleg már csaknem ötezer itthoni és környező országbeli magyar diák kutat különböző kutatóhelyeken és középiskolai diákkörökben. A szövetség tagjainak többsége falvakban illetve kisvárosokban él és több mint 500-an pedig Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján illetve a Vajdaságban tevékenykednek. A kiemelkedő eredményt elérő diákok amerikai, horvát, ír, izraeli és német tehetséggondozó táborokban kitűnő eredménnyel vettek részt Beléptünk az Ashoka International-ba is, ahol dél-amerikai programokkal kezdtük meg az együttműködést. Diákjaink közül a legjobb 2002-től a Nobel Díj kiosztás vendége.

Kutató Tanárok Országos Szövetsége

Kutató Tanárok Országos Szövetsége

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés. Egyrészt azért, mert tagjai nap mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember. Így az általunk közetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve hús-vér diákokon, a hétköznapokban rendszeresen 'nyertes' módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja. Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli. Tajgaink között a kisgyemekeket nevelő de egyetemistákat patronáló pedagógusok is éppúgy vannak, mint művészeti neveléssel, műszaki oktatással, bölcsészet- vagy természettudományokkal foglalkozó tanár kollégák. Harmadrészt azért, mert alig néhány éves pályafutásunk alatt - kizárólag a magunk erejéből, civil pályázatok, szponzoraink és partneri együttműködések révén - hazai és nemzetközi szakmai programok és rendezvények rendszeres szereplőivé, szakértőivé váltunk.

Hirdetés
Magyar Tehetséggondozó Társaság

Magyar Tehetséggondozó Társaság

A Magyar Tehetséggondozó Társaság a tehetséges gyerekekkel foglalkozó pedagógusokat koordinálja. Lehetőség van publikálásra, többféle rendezvényen való részvételre. A MATEH számos innovatív ötlettel segítette eddig a tehetséggondozást.

Mecénások Klubja

Mecénások Klubja

Közösségünk célja, egy olyan pénzalap létrehozása, melyet teljes egészében fiatal tehetségek támogatására fordítunk. Azok a 18 év alatti fiatalok pályázhatnak a Club támogatására, akik valamilyen sportágban (futball, vízilabda, kézilabda, ...) kortársaik közül kimagaslanak rátermettségükkel, de céljaik eléréséhez szükséges anyagi támogatást a szülők nem tudják biztosítani. Edzőtáborok, személyi edzők, külföldi tapasztalatszerzés és megannyi elérhetetlen álom válhat valóra a tagdíjakból összegyűlt keret segítségével. A magyar gyerekek közül sokan érnek el világversenyeken is szép eredményeket a tudomány különböző területein (számítástechnika, fizika, biológia, ...), de a kutatás, kísérletezés, új találmányok feltalálása nem kis anyagi hátteret igényel. A művészet támogatását is nemes célnak tartjuk, kimagasló tehetségű képzőművészek, zenészek, táncosok előrehaladásában is segíthetünk. A tehetséges fiatalok tanulásába, fejlődésébe fektetett pénz hazánk számára is nagy haszonnal megtérülő befektetés. Célunk pozitív statisztikát támogatni. A fiatal tehetségnek ki kell túznie célját, tervet kell készítenie, és végre kell hajtania azt.

Messzehangzó alapítvány

Messzehangzó alapítvány

A Messzehangzó Tábor Alapítvány 2008 elején jött létre azzal a céllal, hogy támogassa azokat a sport, illetve művészetek területén kiemelkedő tehetséggel rendelkező, kisiskolás korú gyermekeket, akiknek társadalmi lehetőségeik nem teszik lehetővé tehetségük kibontakoztatását. Elsődleges feladatként tehetségápoló programmal, nyári táboroztatás keretében igyekszünk biztosítani számukra a szabadidő hasznos, élményekben gazdag eltöltését, másrészt az Alapítvány látókörébe került gyermekek, részére külön támogatói programokon keresztül biztosítunk, anyagi háttértámogatást.

MILSET

MILSET

A Nemzetközi Mozgalom a szabadidő a Tudományos és Technológiai ( MILSET - M ouvement I EMZETKÖZI Pour le L oisir S cientifique et T echnique) egy nem kormányzati, non-profit és politikailag független ifjúsági szervezet, amelynek célja a tudományos kultúra fejlesztésére fiatalok körében az emberek a szervezeten keresztül a tudomány-és technológiai programok fejlesztését, beleértve a tudományos vásárok , tudomány táborok , kongresszusok és egyéb tevékenységek magas színvonalú. MILSET során keletkezett ESI 87 , az első Nemzetközi Tudományos Vásár Québecben 1987-ben. Ezután, köszönhetően a folyamatos növekedés, a különféle regionális irodák fokozatosan alakult: * MILSET AMLAT (Latin-Amerika) * MILSET Afrikában * MILSET Ázsia * MILSET Europe * MILSET Noram (Észak-Amerika)

Nemfi tehetségprogram

Nemfi tehetségprogram

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által koordinált nemzeti tehetségügyi koordinációs fórum fő feladatait, résztvevőit találjuk a honlapon. Hasznos lehet mindenkinek, aki részleteket szeretne megtudni a koordinációs fórum feladatairól.

Ovisuli

Ovisuli

Ovisuli Fejlesztő Családi Napközi Zugló - Családi napközink színtere egy villalakás a Városliget közelében. Zugló központi jól megközelíthető részén, jó parkolási lehetőséggel, több tömegközlekedési csomópontnál található a rendezett 100 nm-es ingatlan. A lakás nyújtotta lehetőségeket megpróbáltuk maximálisan kihasználni, figyelembe véve a gyerekek szükségleteit. Az egész ingatlan a gyerekek birodalma, ahol igyekeztünk számukra biztonságos, esztétikus környezetet kialakítani.

Peron Music

Peron Music

A Peron Music Alapítvány 1993 óta tehetséggondozással és az ifjúsági kultúra fejlesztésével foglalkozik. Infrastruktúrát, lehetőséget biztosítunk a 10-30 év közötti korosztály tehetségének felismerésére és gyakorlására. Kiadványainkkal, esélyegyenlőségi programjainkkal, rendezvényeinkkel a velünk együttműködő fiatalok részére olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek segítségével életminőségükön saját maguk is változtathatnak, alakíthatnak. Meghatározó szerepet vállalunk civil szervezetek létrehozásában, fejlesztésében, szektorok közötti partnerség építésében. Csapatunkra a nyitottság, a kreativitás, az elhivatottság, a rendszer-, és menedzsment szemléletű gondolkodásmód jellemző.

TAlálkozás a tudóssal

TAlálkozás a tudóssal

A Meet the Scientist programot a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. A program meghirdetésére 2010. szeptember 24-én, az I. Magyar Nemzeti Fulbright Napon került sor, a Magyar Tudományos Akadémián. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében. A program a 2010/2011-es tanévben négy fővárosi és hat vidéki iskolába látogatott el, ahol a természettudományok és a műszaki tudományok területén dolgozó, egy-egy korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartott népszerűsítő előadást.

Tuti menü